Påmelding

Påmelding åpner etter sommeren. Send epost ved spørsmål. 

TIL LAGLEDERE:

Du må melde på alle deltagerne i laget ditt samtidig. Det er ikke mulig å lagre underveis, så det kan være lurt å hente inn all informasjon du trenger om hver deltager før du melder på. Velg GRUPPEPÅMELDING på type påmelding og fyll ut hver felt videre i skjemaet.

Hår du spørsmål?

Ta kontakt med Vivil på telefon: 67 13 18 60 eller epost: pamelding@vivillekene.no


Vi gleder oss til å se deg på Vivil-Lekene 2021!