Vivil-Lekene – et viktig tiltak for folkehelsen i snart 40 år!

BLI MED PÅ VIVIL-LEKENES 40-ÅRSJUBILEUM:

Dato: 24.-26. mai 2019

Sted: Nadderud stadion, Bærum

Dato for påmelding blir annonsert her og på Facebook.

40 år med VIVIL!

Vivil-lekene er et landsomfattende idrettsarrangement for utviklingshemmede. Målet med Vivil-Lekene er å gjøre idrett gøy for deltakerne. Vivil-lekene er et lavterskel idrettsstevne med rom til alle, hvor personlig mestring og inkludering står i fokus. Vi håper Vivil-Lekene bidrar til at mennesker med utviklingshemming får oppleve idrettsglede og får et godt forhold til fysisk aktivitet.

Jevnlig fysisk aktivitet og idrett er viktig for å holde seg sunn og frisk, både fysisk og mentalt. Vivil-Lekene er et viktig tiltak for å bedre folkehelsen blant en gruppe som gjerne har et større behov for å aktivisering gjennom tilrettelagte idrettstilbud.

Ved å årlig arrangere Vivil-Lekene, strekker vi oss etter at deltakerne skal ha et høydepunkt å se frem til hvert år. Videre håper vi at lekene har en positiv ringvirkning på at flere av deltakerne organiseres til et idrettslag og trener regelmessig gjennom året. Vi håper at Vivil-Lekene er med å skape trivsel til idrett og en arena for vennskap og gode sosiale relasjoner. Glede, fysisk aktivitet og gode sosiale relasjoner er viktig for å ha et godt liv.

Vivil-lekene har neste år sitt store 40 års-jubileum. Da Vivil-Lekene startet for 39. år siden var det mangel på idrettsstevner og tilbud som var rettet mot utviklingshemmede. Heldigvis finnes det i dag et rikere tilbud. Vivil-Lekene har vært en viktig forløper for at flere arrangementer og gode tiltak har kommet på banen. og Vivil-Lekene er fremdeles et like relevant tilbud i dag som for 39 år siden. Ledelsen og styret arbeider kontinuerlig med å videreutvikle Lekene og vårt samfunnsoppdrag. Vi håper du har lyst til å feire med oss på Vivil-lekenes store 40-årsjubileum!

En stor takk til ExtraStiftelsen som hjelper oss med å realisere og videreutvikle drømmen.